7.-8. decembrī  ESF projekta „Slimību profilakses un kontroles centra organizēti vietēja mēroga pasākumi sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei 14 pašvaldībās” ietvaros 7.klases skolēniem notiks izglītojošas nodarbības.

Nodarbības ir vērstas uz dziļākas izpratnes par uztveres īpatnībām veicināšanu, emocionālās veselības veicināšanu, kā arī pozitīvas savstarpējās komunikācijas veidošanu un izglītošanu par konfliktu risināšanas paņēmieniem . 

Nodarbību mērķis ir uzlabot psihoemocionālo klimatu klasē, mērķauditorijai saistošā, atraktīvā un radošā veidā sniedzot informāciju un attīstot izpratni par cilvēka emocijām un uztveres īpatnībām, cilvēku dažādo lietu un situāciju uztveri, pozitīvas un veiksmīgas savstarpējās komunikācijas veidošanas paņēmieniem un konfliktu risināšanas pamatprincipiem. Nodarbību kopējais ilgums – divas mācību dienas. Katras mācību dienas ilgums, neskaitot starpbrīžus – 210 minūtes.

 

 

Kur zemi, lai krāšņāku rastu,

kam skaistākas dziesmas lai dzied,

kā zemi pie dzintara krasta,

kā zemi, kur ābeles zied.  

 (O.Lisovska)

17.novembra rīts Lubānas vidusskolā iesākās ar klašu apsveikumiem Latvijai dzimšanas dienā. Svinīgajās audzināšanas stundās skolēni zīmēja, piedalījās klašu konkursos par Latviju, spēlēja spēli "Latvija", tikās ar Māri Ezeriņu – Zemessardzes 3. brigādes, Zemessardzes 25. kājnieku bataljona 2. kājnieku rotas virsseržantu. Dienas noslēgumā sekoja konkurss - koncerts, kur katra klase dziedāja savu izvēlēto tautasdziesmu. Koncerts bija jauks un sirsnīgs. Žūrija izvēlējās katrā klašu grupā vienu skanīgāko klasi, kas ieguva iespēju piedalīties Lubānas novada valsts svētku koncertā "Mazs bij' mans novadiņis, bet diženi turējās."

1.-4.klašu grupā 4.klase ( audzinātāja Astra Šķēle)

5.-8. klašu grupā 6.klase (audzinātāja Ilona Kalniņa)

9.-12.klašu grupā 12.klase (audzinātāja Anita Stāmere)

Paldies, mūzikas skolotājām Astrai šķēlei, Teresijai Pelšai, Rudītei Kolātei par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā dziesmu konkursam!

Cien.vecāki!

Lubānas vidusskola 22.novembrī no plkst 15.30-17.30 rīko vecāku dienu! Jums ir dota iespēja tikties ar mācību priekšmeta skolotājiem! Izmantojiet Jums piedāvātās iespējas!

Skolas administrācija

„Tauta – tā ir ideja
par kopējām asinīm,
par kopēju zemi,
par kopējām paražām,
par kopēju vēsturi,
par kopēju godu.”
(Kārlis Ulmanis.)
 

Mūsu sirdīs, mājās, mūsu skolā ir ienācis novembris – patriotisma mēnesis.

Kas ir patriotisms? Tā ir savas Dzimtenes, valsts, pilsētas mīlestība, kā arī darbošanās tās labā, aizstāvot to kā darbos, tā arī vārdos. Novembra mēnesis Latvijas vēsturē rakstīts zelta burtiem. Tas ir svēts mēnesis, jo novembrī dzimusi Latvijas valsts, novembra Brīvības cīņās atbrīvota no iekarotāju karaspēka. Kāds iet lāpu gājienā, cits iededz sveci, mēs visi piespraužam pie krūtīm Latvijas karoga lentīti- mums šis mēnesis ir nozīmīgs!
Arī Lubānas vidusskolā gatavojāmies šiem svētkiem! Savu attieksmi un prasmes mēs parādījām  ierindas skatē, kura norisinās jau trešo gadu. Tā ir pārtapusi par vienu no Lubānas vidusskolas tradīcijām, kad klase demonstrē prasmi nostāties taisnā rindā, soļot vienā ritmā, soļojot dziedāt kādu iedvesmojošu dziesmu. Disciplīna un komandas gars vieno visus, jo ierindas skates mērķis ir sekmēt skolēnu nacionālās un valstiskās identitātes veidošanos, stiprinot skolēnos patriotismu un radot iespējas to praktiski apliecināt.
To, cik precīzas ir komandas, un kā tās tiek izpildītas, cik esam vienoti un skanīgi, precīzi un raiti kopsolī- tas viss nepalika nepamanīts. 3.un 4.klase šogad ierindas skatē piedalījās pirmo gadu.

Liels  paldies klašu audzinātājiem un skolotājiem, kuri ir ieguldījuši laiku un darbu pasākuma sagatavošanā. Paldies skolēniem, kas piedalījās un vēl piedalīsies, apliecinot savu latvisko garu, savu klases ierindas garu! Aug  patriotiska jaunā paaudze! 

Kā veicies šogad?

3.-4.klašu grupā:

1.vieta 4.klase

2.vieta 3.klase

5.-8.klašu grupā:

1.vieta 8.klase

2.vieta 7.klase

3.vieta 5.klase

4.vieta 6.klase

9.-12.klašu grupā:

1.vieta 10.klase

2.vieta 9.klase

3.vieta apvienotā 11. un 12. klase

 

 

10.novembrī skolā notika Vīru spēles Lubānas vidusskolas zēniem visām klašu grupām. Puišiem bija jāveic dažāda veida stafetes un jāpierāda sava izveicība un veiklība.

1.-2. klašu grupā 1. vietu izcīnīja 2.klase, bet 2.vietu 1.klase.

3.- 4.klašu grupā 1.vieta 4.klase, bet 2.vieta 3.klase.

5.-8. klašu grupā:

1.vieta 7.klase

2.vieta 8.klase

3.vieta 5.klase

4.vieta 6.klase

9.-12. klašu grupā:

1.vieta 9.klase

2.vieta 11.klase

3.vieta 12.klase un 10.klase

 

Latvija! Mēs, Tavas meitas, būsim Tavas dailes un krāšņuma avots, sargāsim Tavu tikumu un godu, Tavas rotas un rakstus!

Latvija! Mēs, Tavi dēli, būsim vienmēr Tev uzticīgi. Būsim Tavas drosmes, spēka un drošības avots!

Latvija! Mēs Tavu vārdu turēsim svētu un nesīsim sirdī kā lielāko dārgumu!

/J.Freibergs/

SVEICAM LATVIJAS REPUBLIKAS 99. PROKLAMĒŠANAS GADADIENĀ!

Lubānas vidusskolas kolektīva vārdā

direktore Iveta Peilāne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apakškategorijas

Skaititajs

Today 7

Yesterday 4

Week 49

Month 7

All 21791

Currently are 6 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Lubānas apvienības pārvaldes vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu valodā „cookies”), papildus informāciju skat. šeit.