Lubānas vidusskolas 5. - 7. klašu vecāku individuālās pārrunas ar mācību priekšmetu pedagogiem 24.11.2021. no plkst. 16:00 līdz 17:30

Cien. vecāki, lūdzu veikt pierakstu (google drive diskā) pie mācību priekšmetu pedagogiem uz individuālajām pārrunām līdz 24.11. plkst. 13:00.

Savā izvēlētajā laikā spiežot uz pedagoga norādīto pieslēgšanās saiti, Jūs varēsiet ar konkrētā mācību priekšmeta pedagogu pārrunāt jautājumus, kas saistās ar Jūsu bērna mācību procesu.

 

Uzmanību! Pieslēgties saitei uz sarunu tiešsaistē (zoom) precīzi  norādītajā laikā.