21.aprīlī mūsu skolā notika Madonas novada Skaļās lasīšanas konkurss 2. un 4.klašu skolēniem. Skolēni piedalījās trīs lasītavās- dzejas, prozas un krāsainajā lasītavā. Dzejas un prozas lasītavā skolēni 4 minūtes gatavojās lasīšanai, bet krāsainajā lasītavā teksts bija jālasa bez gatavošanās. Mūsu skolas lasītāji Gustavs Žeiers (2.kl.) un Madara Mālniece (4.kl.) ieguva Atzinības!

8.aprīlī spēles "Gudrs vēl gudrāks" finālā piedalījās mūsu skolas 11. klases skolēns Valdemārs Lācis. Prieks un lepnums, ka Valdemārs šajā spēlē kļuva par 11.-to klašu uzvarētāju! E-klase sadarbībā ar “Vītolu fondu” piešķīra erudīcijas spēles “Gudrs, vēl gudrāks” 11. klašu fināla dalībniekiem  stipendiju 500 eiro, kura ieguva arī Valdemārs. Valdemārs savā īpašumā ieguva arī jaunu portatīvo datoru!  Jāpiebilst, ka Valdemārs pirms tam bija pusfināla spēles uzvarētājs. 

Valdemārs ir ne vien erudīts, bet arī muzikāls vidusskolēns – kopš otrās klases Valdemārs spēlē trompeti, bet šobrīd pašmācības ceļā apgūst ģitāru un klavieres. Nākotnē Valdemārs plāno studēt profesijā, kas saistīta ar ģeogrāfiju vai vēsturi. Valdemārs piedalās mācību priekšmetu olimpiādēs. Šajā mācību gadā iegūta 1.vieta bioloģijas olimpiādē un 1.vieta arī ģeogrāfijas olimpiādē. 13. - 14.aprīlī puisis piedalījās arī 39. ģeogrāfijas valsts olimpiādē.