8. aprīlī Lubānas pilsētas klubā Broņislavas Martuževas dzimšanas dienā notika izdevuma "Broņislavas Martuževas Likteņgaitu klade" atvēršanas svētki. Izdevuma idejas autori ir Anna Egliena un Andris Baltacis. Tajā apkopoti vēsturiski apraksti, biogrāfiski stāsti, dienasgrāmatas fragmenti, dzejnieces dzejas rokrakstā, viņas melodiju nošu pieraksti. Katra no piecām klades daļām stāsta par kādu nozīmīgu posmu dzejnieces dzīvē. Stāstu uz skatuves izstāstīja un izdziedāja Bērzpils pamatskolas skolēni, folkloras kopa "Saivenis", Lubānas vidusskolas 1.-12. klašu skolēni, vokālais ansamblis "Naktsputni", grupas "Baltie lāči" dalībnieki Andris Baltacis un Aldis Kise.

izsaukuma zīme - Izglītības pārvalde 2022.gada 22.martā valdība pieņēma jaunus grozījumus Ministru kabineta 2021.gada 28.septembra
noteikumos Nr. 662 ,,Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”

·    No šā gada 1.aprīļa izglītības iestādēs vairs nebūs spēkā nosacījums par sejas masku nēsāšanu. Taču, izvērtējot epidemioloģisko situāciju, atsevišķos gadījumos izglītības iestādes vadītājs būs tiesīgs pieņemt ar skolas dibinātāju saskaņotu pamatotu lēmumu par sejas masku (t.i., nemedicīnisku (auduma) aizsegu) lietošanu.

 

Lubānas vidusskola iesaka sejas maskas lietot gadījumā, ja darbinieks vai izglītojamais ir kontaktpersona.

 

·    Testēšana no 1.aprīļa veicama tikai atsevišķos gadījumos, piemēram, ja parādās Covid-19 saslimšanas simptomi vai ir bijis kontakts ar Covid-19 inficētu personu mājsaimniecībā.

 

Lubānas vidusskolā testēšana paliek spēkā 1 reizi nedēļā - svētdienas vakarā.

 

·    Mājas karantīna izglītojamiem un izglītības iestādēs nodarbinātajiem netiek noteikta.

 

·    Izglītības iestādes mācību procesu arī turpmāk varēs īstenot attālināti, piemēram, ja izglītības programmas īstenošanas vietā ir izsludināta karantīna, ja tā mācību priekšmeta (kursa) izglītojamiem, kura pedagogam noteikta izolācija, pamata un vidējās izglītības pakāpes izglītojamiem, izvērtējot attiecīgās klases (grupas, kursa) mācību priekšmetu pedagogu un citu izglītības iestādē nodarbināto pieejamību kvalitatīva mācību procesa īstenošanai un nodrošināšanai klātienē.

 

·    Spēkā paliek nosacījums par vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta nepieciešamību pirmsskolas izglītības, pamatizglītības, vidējās izglītības (tai skaitā interešu izglītības, profesionālās ievirzes izglītības) pakāpē nodarbinātajiem. Tāpat sertifikāts nepieciešams pakalpojumu sniedzējiem, kas līgumattiecību izpildes laikā pakalpojuma sniegšanas vietā nonāk saskarē ar izglītojamiem 

Fotoattēlā varētu būt 11 cilvēku, cilvēki stāv un iekštelpās

25.marta vakarpusē skolas zālē pulcējās divpadsmitās klases skolēni un vecāki. Šis vakars bija piederības apliecināšanas vakars. Četrpadsmit 12. klases skolēni saņēma Lubānas vidusskolas piederības zīmes - Žetona gredzenus. Skolas Žetona gredzenu rotā ozola lapas un skolas nosaukuma abriveatūra LV. Pēc tradīcijas skolēni bija sagatavojuši arī priekšnesumus. Īpaši skaļus aplausus izpelnījās dziesma par skolotājiem, kuri ir mācījuši kādu mācību priekšmetu divpadsmitajiem. Lai veiksmīgs starts eksāmenos, divpadsmitie!

 

Lubānas vidusskolā no 25. februāra notika SPKC īstenotā ESF 9.2.4.2 pasākuma projekta 2.kārtas veselības veicināšanas un profilakses pasākumi. 

6. un 7. klases skolēniem notika cikliskās nodarbības “Izzini sevi un saproti citus” (25. februārī un 21. martā). Nodarbības vadīja psiholoģe Maira Dzene. 

Izglītojošo nodarbību mērķis ir uzlabot psihoemocionālo klimatu klasē, mērķauditorijai saistošā, atraktīvā un radošā veidā sniedzot informāciju un attīstot izpratni par cilvēka emocijām (t.sk., to pārvaldīšanu) un uztveres īpatnībām, cieņpilnu komunikāciju un vienkāršām komunikācijas prasmēm kā klausīšanās, domu formulēšana u.c., konfliktu risināšanas pamatprincipiem, kā arī par emocionālo, verbālo agresiju un tās ietekmi.

14.martā notika izglītojoša nodarbība pedagogiem “Izzini sevi un atbalsti citus”. 

Izglītojošo nodarbību mērķis ir izglītot izglītības iestāžu pedagogus, sociālo iestāžu darbiniekus u.c. interesentus par cilvēka emocijām (t.sk., pret savām un līdzcilvēku) un to pārvaldīšanu, cieņpilnu komunikāciju, vērīgumu (apzinātību), kā arī apgūt praktiskas metodes konfliktu risināšanai, emocionālās un verbālās agresijas atpazīšanai bērnu un jauniešu vidū un tās ietekmi indivīda psihoemocionālo un fizisko stāvokli.

Projekta ietvaros no 25.marta notiks 10 nodarbības 1. - 4.klašu skolēniem fiziskās sagatavotības stiprināšanai. Šīs nodarbības vadīs sporta treneris Māris Valainis un sertificēta fizioterapeite Karlīna Rudzīte.

 

Apakškategorijas

Skaititajs

Today 10

Yesterday 3

Week 10

Month 25

All 22298

Currently are 2 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Lubānas apvienības pārvaldes vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu valodā „cookies”), papildus informāciju skat. šeit.