Fotoattēlā varētu būt 11 cilvēku, cilvēki stāv un iekštelpās

25.marta vakarpusē skolas zālē pulcējās divpadsmitās klases skolēni un vecāki. Šis vakars bija piederības apliecināšanas vakars. Četrpadsmit 12. klases skolēni saņēma Lubānas vidusskolas piederības zīmes - Žetona gredzenus. Skolas Žetona gredzenu rotā ozola lapas un skolas nosaukuma abriveatūra LV. Pēc tradīcijas skolēni bija sagatavojuši arī priekšnesumus. Īpaši skaļus aplausus izpelnījās dziesma par skolotājiem, kuri ir mācījuši kādu mācību priekšmetu divpadsmitajiem. Lai veiksmīgs starts eksāmenos, divpadsmitie!

 

Lubānas vidusskolā no 25. februāra notika SPKC īstenotā ESF 9.2.4.2 pasākuma projekta 2.kārtas veselības veicināšanas un profilakses pasākumi. 

6. un 7. klases skolēniem notika cikliskās nodarbības “Izzini sevi un saproti citus” (25. februārī un 21. martā). Nodarbības vadīja psiholoģe Maira Dzene. 

Izglītojošo nodarbību mērķis ir uzlabot psihoemocionālo klimatu klasē, mērķauditorijai saistošā, atraktīvā un radošā veidā sniedzot informāciju un attīstot izpratni par cilvēka emocijām (t.sk., to pārvaldīšanu) un uztveres īpatnībām, cieņpilnu komunikāciju un vienkāršām komunikācijas prasmēm kā klausīšanās, domu formulēšana u.c., konfliktu risināšanas pamatprincipiem, kā arī par emocionālo, verbālo agresiju un tās ietekmi.

14.martā notika izglītojoša nodarbība pedagogiem “Izzini sevi un atbalsti citus”. 

Izglītojošo nodarbību mērķis ir izglītot izglītības iestāžu pedagogus, sociālo iestāžu darbiniekus u.c. interesentus par cilvēka emocijām (t.sk., pret savām un līdzcilvēku) un to pārvaldīšanu, cieņpilnu komunikāciju, vērīgumu (apzinātību), kā arī apgūt praktiskas metodes konfliktu risināšanai, emocionālās un verbālās agresijas atpazīšanai bērnu un jauniešu vidū un tās ietekmi indivīda psihoemocionālo un fizisko stāvokli.

Projekta ietvaros no 25.marta notiks 10 nodarbības 1. - 4.klašu skolēniem fiziskās sagatavotības stiprināšanai. Šīs nodarbības vadīs sporta treneris Māris Valainis un sertificēta fizioterapeite Karlīna Rudzīte.

 

Cienījamie vecāki!

No 2022. gada 7. līdz 13. martam tiešsaistē norisināsies Bērnu mentālās veselības nedēļa ar mērķi izglītot vecākus un atbalsta personas par bērna mentālo veselību, kā arī informēt par resursiem, kur rast palīdzību Latvijā. Visi notikumi ir bez maksas un norit attālināti.

Sīkāka informācija:  Debesmanna.com | Facebook “Debesmanna”, “LSM Bērnistaba” un citu sadarbības partneru “Facebook” un “Instagram” lapu tiešraidēs.

Lekciju ieraksti būs pieejami www.debesmanna.com,  LSM Bērnistabā.