Skolas padomes sastāvs

Skolas padome 2022./2023.m.g.

1.klase - Kristīna Tropa

3.klase - Sanda Ķēniņa - Ārende

4. klase - Linda Kāposte 

5. klase - Ilze Goršanova 

6. klase  - Edgars Ikainieks

7. klase -  Agita  Semjonova (padomes priekšsēdētāja)

8. klase - Ruta Porniece

9. klase - Anita Dzene 

10. klase - Dzidra ozoliņa

11. klase -  Vita Kalniņa

12.klase -Ina  Gutāne 

Tālis Salenieks - pašvaldības pārstāvis

Laura Ozoliņa - skolēnu pašparvaldes pārstāvis

skolotāja - Dace Kočāne 

skolotāja - Astra Šķēle 

direktore -Iveta   Peilāne 

 

Skolas padomes 

Skolas darba aktualitātes 2022./2023.m.g.

Dažādi jautājumi

Marts

Skolas akreditācija

 Izmaiņas iekšējās kārtības noteikumos

Dažādi jautājumi

Maijs - jūnijs

       Aktualizēto jautājumu izpilde

       Dažādi jautājumi

 

Lubānas apvienības pārvaldes vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu valodā „cookies”), papildus informāciju skat. šeit.