Lubānas vidusskola

  Skolēnu pašpārvalde

2017./2018.m.g.

 

 

 

 

 

 

Prezidents -                             Ilva Ozolniece

 

Prezidenta vietnieks -             Vineta Džigure

 

Protokolists -                          Dita Stērniniece

 

Kultūras sektors -                   Kristiāna Krēsliņa

                                            Anete Bāliņa

                                               Helēna Gerševica

                                               Edijs Apsītis

                                               Dita Stērniniece

                                            Sabīne Stiprā

Sporta sektors -                     Mārcis Andris Mihelsons

                                            Edijs Gutāns

                                               Elīna Stoļere

                                               Vanesa Jegorova

 

Sākumskolas sektors -            Aleksandrs Ozoliņš

                                           Kristiāna Fjodorova

                                              Samanta Zviedre