izsaukuma zīme - Izglītības pārvalde 2022.gada 22.martā valdība pieņēma jaunus grozījumus Ministru kabineta 2021.gada 28.septembra
noteikumos Nr. 662 ,,Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”

·    No šā gada 1.aprīļa izglītības iestādēs vairs nebūs spēkā nosacījums par sejas masku nēsāšanu. Taču, izvērtējot epidemioloģisko situāciju, atsevišķos gadījumos izglītības iestādes vadītājs būs tiesīgs pieņemt ar skolas dibinātāju saskaņotu pamatotu lēmumu par sejas masku (t.i., nemedicīnisku (auduma) aizsegu) lietošanu.

 

Lubānas vidusskola iesaka sejas maskas lietot gadījumā, ja darbinieks vai izglītojamais ir kontaktpersona.

 

·    Testēšana no 1.aprīļa veicama tikai atsevišķos gadījumos, piemēram, ja parādās Covid-19 saslimšanas simptomi vai ir bijis kontakts ar Covid-19 inficētu personu mājsaimniecībā.

 

Lubānas vidusskolā testēšana paliek spēkā 1 reizi nedēļā - svētdienas vakarā.

 

·    Mājas karantīna izglītojamiem un izglītības iestādēs nodarbinātajiem netiek noteikta.

 

·    Izglītības iestādes mācību procesu arī turpmāk varēs īstenot attālināti, piemēram, ja izglītības programmas īstenošanas vietā ir izsludināta karantīna, ja tā mācību priekšmeta (kursa) izglītojamiem, kura pedagogam noteikta izolācija, pamata un vidējās izglītības pakāpes izglītojamiem, izvērtējot attiecīgās klases (grupas, kursa) mācību priekšmetu pedagogu un citu izglītības iestādē nodarbināto pieejamību kvalitatīva mācību procesa īstenošanai un nodrošināšanai klātienē.

 

·    Spēkā paliek nosacījums par vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta nepieciešamību pirmsskolas izglītības, pamatizglītības, vidējās izglītības (tai skaitā interešu izglītības, profesionālās ievirzes izglītības) pakāpē nodarbinātajiem. Tāpat sertifikāts nepieciešams pakalpojumu sniedzējiem, kas līgumattiecību izpildes laikā pakalpojuma sniegšanas vietā nonāk saskarē ar izglītojamiem 

Skaititajs

Today 0

Yesterday 5

Week 0

Month 629

All 19447

Currently are 23 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions