Skolas soma LV100 krasains

„Latvijas skolas soma” ir lielākā valsts simtgades dāvana vairāk nekā 200 000 Latvijas bērniem un jauniešiem, kura darbojas kopš 2018.gada. 

„Latvijas skolas somas” mērķis ir nodrošināt katram izglītojamajam, kas klātienē apgūst pamata vai vidējās izglītības programmas, iespēju vismaz vienu reizi mācību semestra laikā apmeklēt norises, kas saistītas ar mācību un audzināšanas darba saturu un dod iespēju klātienē iepazīt Latviju mākslas un kultūras norisēs (skatuves mākslā, mūzikā, vizuālajā mākslā, literatūrā, dejā, arhitektūrā, dizainā un kino), tai skaitā izzināt Latvijas valstiskuma attīstības un saglabāšanas liecības, Latvijas kultūrainavu, kultūras vērtības un laikmetīgās izpausmes, vēsturisko mantojumu un radošās industrijas.

Projekts " Latvijas skolas soma" 2019./2020.m.g.

N.p.k. Klase Pasākums Datums
1. 1.-4.klase  Cēsu viduslaiku pils 15.10.2019.
2. 5.-7.klase  Madonas novadpētniecības muzejs 11.12.2019.
3. 9.-12.klase Filma "Dvēseļu putenis"  27.11.2019.
4. 1.-12.klases Koncertizrāde "Kluso nakšu noslēpums" 16.12.2019.
5. 1.-4.klase Operas un baleta teātris "Karlsons lido..." 07.03.2020.
6. 7.-9.klase Valmieras drāmas teātris "Cilvēkam vajag suni" 05.03.2020.
7. 5.-6.klase Dailes teātris "Planēta Nr.85" 17.04.2020.
       

Latvijas Skolas soma 2020./2021. m. g.

1. – 4. klasei teātra izrāde “Misija: Zeme” 14.12.2020.

1. – 6. klase animācijas filmu izlase “Zelta Ziemassvētki” 02. – 11.12.2020.

1. – 6. klase Namdaru darbnīca 01.12.2020.

7. – 12.klase animācijas dokumentālā filma “Mans mīļākais karš” 17.11.2020.

1. – 4. klase Nacionālā teātra izrāde “Sarkangalvīte un vilks”

10. – 12. klase Nacionālā teātra izrāde “Svina garša”

5. – 12.klase duets Santehniķi 01.04.2021.

Kopš 2018./2019.mācību gada 2.semestra Lubānas vidusskolā tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” jeb “PuMPuRS”, lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu.

Projekta darbības paredz, ka katram projektā iesaistītajam skolēnam tiek nodrošināts konsultatīvais atbalsts, saskaņā ar individuālo atbalsta plānu (turpmāk – IAP), kurā izvērtē mācību pārtraukšanas riskus un paredz nepieciešamos pasākumus šo risku mazināšanai.

 Aizvadītajos mācību gados palīdzību projekta ietvaros ieguvuši 47 skolēni. 2020./2021.m.g. 1. semestrī tika sagatavoti un realizēti 22 IAP, 2. semestrī - 24 skolēniem ir iespēja gūt atbalsta pasākumus, kuru ietvaros tiek piedāvātas individuālās konsultācijās konkrētā mācību priekšmetā, kā arī gūt konsultatīvo atbalstu, kas ir īpaši svarīgi attālināto mācību laikā. Dažreiz ir nepieciešama tikai neliela palīdzība, lai atkal rastos motivācija turpināt mācības.

Svarīga ir arī sadarbība ar vecākiem. Skolotāji informē un konsultē vecākus, iesaista mācību procesā, jo ne vienmēr skolēnam ir vēlme regulāri apmeklēt nodarbības, pārvarēt grūtības. Ļoti svarīga ir skolēna, skolotāja, vecāku pozitīva, uz kopīgu mērķi virzīta komunikācija.

Izvērtējot kopīgā darba rezultātus, projektā iesaistītie pedagogi atzīst, ka pirmos semestros īpašas izmaiņas skolēnu panākumos nejuta, taču mērķtiecīgais darbs šajā brīdī jau rezultējas ar pārmaiņām: skolēniem pilnveidojušās gan zināšanas, gan prasmes noteiktos mācību priekšmetos, līdz ar to arī iekšējā pārliecība par savu varēšanu. Arī mācību rezultāti par to liecina - visi skolēni, kas darbojās šajā projektā, ir ieguvuši gan pamatizglītību, gan vidējo izglītību.

Lubānas vidusskolā  no 17.-21.septembrim notiek dzejas stundas. Pasākumā tiks iesaistīti skolēni no 5.-12.klasei. Dzejas nedēļas tēma "Latvija." Novēlam skolēniem radošas domas, spilgtus iespaidus, skaistus zīmējumus, domājot par savu dzimto vietu, tās skaistumu!

Šogad mūsu pilsētai aprīt 25 gadi.

Lasīt tālāk ...

Cienījamie vecāki!

Gaidīsim Jūs skolā 29.novembrī uz kārtējo Vecāku dienu!

No plkst.15.30 līdz 16.25 – individuālās pārrunas ar priekšmetu skolotājiem.

16.30 lekcija vecākiem “Ko darīt, ja bērns ir nepaklausīgs un agresīvs?”

Lasīt tālāk ...

Skaititajs

Today 7

Yesterday 6

Week 13

Month 110

All 18352

Currently are 14 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions