12. maijā Madonas pilsētas vidusskolas jaunajā aktu zālē notika Madonas novada mācību priekšmetu olimpiāžu un zinātniski pētniecisko darbu konkursu uzvarētāju apbalvošana. Mūsu skolā apbalvojumus saņēma 5.klases skolniece Elīna Žeiere par 3.vietu matemātikas olimpiādē, 11.klases skolnieks Valdemārs Lācis par 1.vietu ģeogrāfijas olimpiādē un 12.klases skolniece Lāsma Poruka par 1. vietu vēstures olimpiādē. Kopā ar skolēniem pateicības saņēma arī skolotājas Inese Sondare, Ilva Markova un Dace Kočāne. Paldies skolēniem un skolotājiem par darbu!

Pasākumā ar muzikāliem priekšnesumiem piedalījās mūsu skolas solisti Anna Reitere, Laura Ozoliņa, Helēna Gerševica, 4.klases ansamblis un muzicējošā grupa. Muzikālos priekšnesumus sagatavoja skolotājas Astra Šķēle un Teresija Pelša.

Prieks par muzikālajiem priekšnesumiem!

8.aprīlī spēles "Gudrs vēl gudrāks" finālā piedalījās mūsu skolas 11. klases skolēns Valdemārs Lācis. Prieks un lepnums, ka Valdemārs šajā spēlē kļuva par 11.-to klašu uzvarētāju! E-klase sadarbībā ar “Vītolu fondu” piešķīra erudīcijas spēles “Gudrs, vēl gudrāks” 11. klašu fināla dalībniekiem  stipendiju 500 eiro, kura ieguva arī Valdemārs. Valdemārs savā īpašumā ieguva arī jaunu portatīvo datoru!  Jāpiebilst, ka Valdemārs pirms tam bija pusfināla spēles uzvarētājs. 

Valdemārs ir ne vien erudīts, bet arī muzikāls vidusskolēns – kopš otrās klases Valdemārs spēlē trompeti, bet šobrīd pašmācības ceļā apgūst ģitāru un klavieres. Nākotnē Valdemārs plāno studēt profesijā, kas saistīta ar ģeogrāfiju vai vēsturi. Valdemārs piedalās mācību priekšmetu olimpiādēs. Šajā mācību gadā iegūta 1.vieta bioloģijas olimpiādē un 1.vieta arī ģeogrāfijas olimpiādē. 13. - 14.aprīlī puisis piedalījās arī 39. ģeogrāfijas valsts olimpiādē.

22. aprīlī Vislatvijas Olimpiskā diena notika arī Lubānas vidusskolā. Skolēni sportoja gan sporta laukumā, gan dabas takā. Dabas takā DG Lettes pārstāvji iepazīstināja skolēnus ar disku golfa spēli. Paldies sporta skolotājam Jānim Lejiņam par aktivitātēm sporta laukumā, kā arī Rolandam Gruzītim un viņa komandai par apmācību disku golfa trasītē! 👏😊

      

30. aprīlī Lubānas vidusskolu pieskandināja zēnu vokālistu balsis. Ikgadējais konkurss "Aiviekstes lakstīgalas", kas veltīts izcilā tenora Jāņa Zābera piemiņai, pēc divu gadu pārtraukuma un Meirānu Kalpaka pamatskolas slēgšanas pagājušajā vasarā, šogad notika mūsu skolā.

Konkursā piedalījās 20 jaunie dziedoņi no Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzijas, Nacionālās Mākslas vidusskolas Rīgas Doma kora skolas, Lielvārdes Mūzikas un mākslas skolas, Jēkabpils Valsts ģimnāzijas un Jēkabpils 2.vidusskolas, Viļānu Mūzikas un mākslas skolas, Jāņa Norviļa Madonas mūzikas skolas, Lubānas vidusskolas. Konkursa galveno balvu ieguva Nacionālās Mākslas vidusskolas Rīgas Doma kora skolas audzēknis Holgers Štāls (pedagogs Valda Tračuma).

Paldies par atbalstu pasākuma organizēšanā Madonas novada pašvaldībai. Lubānas apvienības pārvaldei, Jāņa Zābera piemiņas biedrībai, Latvijas nacionālajai aviokompānijai airBaltic, Latvijas Nacionālajai operai, izdevniecībai "Pētergailis"!

Uz tikšanos nākamajā gadā!

21.aprīlī mūsu skolā notika Madonas novada Skaļās lasīšanas konkurss 2. un 4.klašu skolēniem. Skolēni piedalījās trīs lasītavās- dzejas, prozas un krāsainajā lasītavā. Dzejas un prozas lasītavā skolēni 4 minūtes gatavojās lasīšanai, bet krāsainajā lasītavā teksts bija jālasa bez gatavošanās. Mūsu skolas lasītāji Gustavs Žeiers (2.kl.) un Madara Mālniece (4.kl.) ieguva Atzinības!