izsaukuma-zīme - Daugavpils Ruģeļu pirmsskolas izglītības iestāde8.oktobrī sociālajā vietnē Facebook S. Dreimanes ievietotā informācija un pārdomas par pie veikala “Šokolāde” Siguldā ekskursijas laikā nejauši uz īsu brīdi atstāto skolēnu, sabiedrībā izraisīja plašu rezonansi.

Lubānas vidusskola informē, ka situācija ir apzināta un noskaidrota, pamatojoties uz tajā iesaistīto personu sniegto informāciju.

Skolas administrācija izvērtēja pedagoga atbildību.

Paldies cilvēkiem par sniegto atbalstu mūsu skolēnam un nepalikšanu vienaldzīgiem pret situāciju pie veikala.

 

16.septembrī noslēdzām projekta "Green Works" pirmo tikšanos Stambulā. Ceturtdien apmeklējām lielāko no pieciem Stambulas dzeramā ūdens attīrīšanas uzņēmumiem ISKI, kur skolēni izsekoja ūdens ceļam no dabīgajiem dambjiem līdz ūdenskrānam. Pabijām izzinošā muzejā, kur varēja pārbaudīt kā darbojas saules paneļi, iekšdedzes dzinējs un citas lietas. Visas nedēļas garumā tika rakstīta ūdens dienasgrāmata, kuras apkopojums notiks kādā no nākošajām tikšanās reizēm. Paralēli projekta darbam jaunieši iepazina Turcijas kultūru, apmeklējot Stambulas ievērojamākās vietas. Piektdien - projekta noslēguma dienā, katra dalībskola iestādīja koku pie Dilnihat Ozyeģin Anadolu liceja. Sertifikātu saņemšana par dalību šajā tikšanās reizē notika uz kuģīša Bosfora jūras šaurumā. Šajā nedēļā tika iegūti jauni draugi, pieredze sadarboties ar skolēniem no citām valstīm, iepazīta Turcijas vēsture. Noguruši, bet priecīgi esam gatavi turpināt mācības un gatavoties nākamajai tikšanās reizei      

                                                                           

                        

8.septembrī 8.klase piedalījās Latvijas Finiera  “Zaļajā klasē”, kas ir Latgales reģiona skolām veltīts izglītojošs pasākums brīvā dabā par Latvijas meža nozari –

par mežiem un to apsaimniekošanu, par koksni, tās apstrādi un tālāku izmantošanu, kā arī mācību un karjeras iespējām.

Nordplus jauniešu mobilitāšu projekta "5 C's - classroom changes change climate changes" (NPJR-2022/10065) tikšanās Lubānas vidusskolā noslēgusies.

Trešdien radošajās darbnīcās Lubānas mākslas skolā, amatnieku centrā un vidusskolā skolēni veidoja telpiskus dekorus no kartona- saktas (sk. Iveta Cakule ), piedalījās sk. Dace Rudzīte vadītajā filcēšanas- puķu podu veidošanas meistarklasē, apgleznoja auduma maisiņus kopā ar sk. Sandra Valaine. Pēcpusdienā apmeklējām #Lubānamitrājainformācijascentru, orientējoties Aiviekstes slūžu teritorijā un veidojot rotas lietas, iejūtoties akmens laikmeta cilvēku ādā, Ūdens tūrisma centru "Bāka" un Teirumnieku purva taku.

Ceturtdien- izzinoša ekspedīcija ar Māri Olti Ērgļu apkaimē esošajos mežos un gardas pusdienas #Ērgļustacijā. Starp citu, sarunu par mūsu projektu varat noklausīties Radio SWH arhīvā, 20.oktobra raidījumā "Zaļais stūris". Otrajā dienas daļā- radošā darbnīca, veidojot rudens lapu dekoru #Kalsnavasarborētumā.

Noslēdzošajā projekta dienā kopā ar sk. Diana Grape, Vita Landrāte un Anita Tropa tika gatavoti salāti un cepta šokolādes torte, spēlētas spēles, izvērtēta šī nedēļa Lubānā. Sportisko aktivitāšu sadaļā- diskgolfs dabas takā #Aiviekstesozoli kopā ar instruktoriem Dace Almane Ex Rudzroga un Martins Valainis un orientēšanās, izmantojot QR kodus, ko organizēja sk. Jānis Janis Lejins un Lubānas vidusskolas skolnieces Viktorija Bērziņa un Vanesa Benedikta Jegorova.

Nedēļas laikā skolēni nobalsoja par, viņuprāt, projektam vispiemērotāko pašu veidoto logo (autores Tīna Stērniniece un Dita Almane).

Noslēgumā kopīgs koncerts ar dziesmām un dejām, skolēnu darbu izstādi, sertifikātu saņemšanu un siltiem pateicības vārdiem. Koncertā piedalījās 1.klases deju kolektīvs "Zīļuki" (vadītāja sk. Inese Straume), 6.-9.klašu deju kolektīvs "Žuburiņi" (vadītāja sk. Laila Ozoliņa), 5.-7.klašu ansamblis un solisti Bella Gaigalniece, Laura Ozoliņa, Romāns Teo Razgalis (vadītāja sk. Teresija Pelsa, šoreiz- sk.Rudīte Kolāte. Garda mielošanās ar pašu gatavotiem un 7.klases skolēnu un vecāku sarūpētiem cienastiem