Latvijas Ekoskolas ik gadus piedalās nedēļu ilgā starptautiskā kampaņā ar mērķi uzrunāt sabiedrību, vērst uzmanību nozīmīgām vides problēmām un ikvienu rosināt uz rīcību, kas var palīdzēt šīs problēmas mazināt. Nedēļas laikā tiek organizēti dažādi izglītojoši un interaktīvi pasākumi, kuru mērķis ir piedāvāt risinājumus, kā iespējams iesaistīties globālās problēmas risināšanā ar vietēja mēroga rīcībām. 
Šogad Rīcības dienas notiks no 4. - 10. novembrim.
Kopīgā 2019. gada tēma – “Par nākotni bez klimata krīzes”

Ekoskolas Rīcības dienas šogad notiks arī mūsu skolā.

2019.gada 30.oktobrī  Lubānas vidusskolā notika karjeras attīstības atbalsta pasākums "Inženierzinātnes- tā ir māksla", kura laikā 7.-12.klašu Lubānas novada skolēni iepazina inženierzinātnes.Pasākums notiek projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros. Mobilā platformā skolēni atraktīvā un uzskatāmā veidā iepazina modernās tehnoloģijas, speciālistu Aivara un Edvīna vadībā ar teorijas un prakses palīdzību ieguva daudzpusīgu informāciju par izglītības un karjeras iespējām inženierzinātnēs, akcentējot mašīnbūves un metālapstrādes nozares. 18 metrus garais autobuss ir pirmā mobilā demonstrāciju laboratorija,kura mērķis ir veicināt skolēnu interesi par eksaktajām zinībām, kā arī attīstīt sadarbību starp izglītības iestādēm, darba devējiem un dažāda vecuma jauniešiem. Novada skolēni iepazinās ar inženierzinātņu iespējām un pielietojumu dzīvē, izmēģināja CNC frēzi, metināmo aparātu. Nodarbības laikā skolēni varēja uzzināt, kādas ir svarīgākās specializācijas mašīnbūves un metālapstrādes nozarē, kur apgūt to specialitātes un kur strādā šo jomu speciālisti. Skolēni bija iespēja individuāli uzdot jautājumus un konsultēties par karjeras iespējām mašīnbūves un metālapstrādes nozarē, kā arī saņemt bukletus par to un izpētīt infografikas par tālākās izglītības iespējām pēc 9. un 12.klases beigšanas. Skolēnu atsauksmes par pasākumu bija pārsvarā pozitīvas. Skolēni atzina, ka bija noderīgi metināšanas paraugdemonstrējumi, klausīties par inženierzinātņu nozīmi mūsdienās, uzzināt par karjeras iespējām šajās nozarēs un paplašināt redzesloku. Ļoti augstu skolēni novērtēja Tehnobusā pieejamo aprīkojumu un mobilās laboratorijas dizainu, kā arī nodarbībā sniegto informāciju. Paldies, Edvīnam un Aivaram, par interesantajām un izglītojošajām nodarbībām!

#KarjerasNedēļa ar saukli #IelogojiesNākotnē . Lubānas vidusskolā  no 14. - 18. oktobrim notika tikšanās ar dažādu profesiju pārstāvjiem- ekonomistu, grāmatvedi, bibliotekāru, skolotāju, kultūras darbinieku, meža tehniķi, ugunsdzēsēju un citām. Uzaicinātie  vecāki dalījās savā pieredzē par to, kur mācījušies, savus veiksmes stāstus, prasmes un iemaņas, kas ir palīdzējušas vai traucējušas. 1.-4.klašu skolēni 18.oktobrī devās arī ekskursijā uz „Ādažu čipsiem”, kur iepazinās un noskaidroja kādu profesiju cilvēki  darbojas šajā uzņēmumā, kas ražo bērnu iemīļotos našķus. Savukārt, 10.oktobrī,  7.- 9.klašu skolēni iepazina „Getliņi EKO” un Rīgas starptautisko lidostu. Getliņos skolēniem  nodarbību vadīja ļoti zinošs un harizmātisks gids, kas spēja aizraut un iepazīstināt  jauniešus. Savukārt lidostā darbu var atrast gandrīz jebkuras profesijas pārstāvis, jo tas ir strauji augošs uzņēmums. Lielu paldies mēs sakām vecākiem, kas nenobijās un stājās klases priekšā, lai iepazīstinātu skolēnus ! Paldies,  Agnesei Stērniniecei, Jānim Lejiņam, Anitai Dzenei, Velgai Puzulei, Gatim Gutānam, Ijai Ezeriņai, Gatim Gutānam, Artim Almanim, Mārim Valainim! Lai veiksmīga sadarbība arī turpmāk!

Tradicionāli, kad pirmklasnieki skolā ir aizvadījuši gandrīz divus mēnešus, mūsu skolā notiek 1.klases svētki. Skolēni rāda, ko šajā laikā ir iemācījušies. Šodien ciemos bija ieradies pats Harijs Poters un Mazā raganiņa. Abi iepazīstināja visus ar savām mācībām skolā.  2.-4.klašu skolēni bija sagatavojuši gan uzdevumus, gan priekšnesumus, gan dāvaniņas pirmklasniekiem. Savus bijušos audzēkņus apciemoja arī bijušās audzinātājas no bērnudārza. Pasākuma noslēgumā skolēni saņēma Lubānas vidusskolas skolēnu apliecības!

Šodien Madonas starpnovadu spartakiādes orientēšanās sacensībās iegūti 3 kausi: 5.-6.klašu meitenēm, 5.-6.klašu zēniem, 7.-9.klašu meitenēm. Individuāli 1.vietas izcīnīja Nauris Stiprais un Viktorija Bērziņa, 2.vietu izcīnīja Evelīna Galeja un Renāte Jakovļeva, 3.vietas ieguva Armands Dzenis, Beāte Zepa un Āris Feldmanis. Skolēnus sacensībām gatavoja skolotājs Jānis Lejiņš Apsveicam!

2019.gada 7.oktobrī Lubānas vidusskolā notiks Metodiskā diena. Mācību process tiks organizēts kā individuālais darbs mājās ( sīkāka informācija skolēnu dienasgrāmatās).

Sekojiet informācijai e-klasē!

Skolas administrācija

 

Apakškategorijas

Skaititajs

Today 2

Yesterday 4

Week 83

Month 171

All 15051

Currently are 3 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions