6.februārī Lubānas vidusskolas skolotāji devās uz METODISKO DIENU "IEDVESMOT IZAUGSMEI" Rugāju novada vidusskolā. Skolotājiem tika piedāvātas iespējas apmeklēt mācību stundas latviešu valodā, matemātikā, vizuālajā mākslā, fizikā, sociālajās zinībās, ķīmijā, krievu valodā, sportā, Latvijas un pasaules vēsturē, instrumentu pulciņu nodarbību. Rugāju vidusskolas skolotāji piedāvāja arī 3 meistarklases, "Nemateriālā kultūras mantojuma popularizēšanas iespējas mūzikas stundās un interešu izglītības nodarbībās" un  "Digitālie rīki klasvadībā, mācību platformas ClassDojo izmantošana", kā arī "Pedagoga loma kompetencēs balstītas pieejas nodrošināšanā audzināšanas darbā."

Dienas noslēgumā runāja Gulbenes 2. vidusskolas direktore un projekta "Kompetenču pieeja mācību saturā" eksperte Edīte Kanaviņa. Skolotāja uzsvēra, ka vissvarīgākās ir pārmaiņas, ko mēs visi piedzīvojam, ir attieksmes maiņa katrā no mums- pret skolu kā vietu, kur jēgpilni mācīties, kam esam piederīgi un ko veidojam kopā- kā skolotāji, kā vecāki, kā bērni; pret skolotāju kā atbildīgu un radošu sava amata meistaru, kam uzticamies, pret skolēnu ar dabisku zinātkāri.  Lai pienākuma un disciplinēšanas vietā klasē ienāk atbildība, interese un aizrautība, lai radošums ir vērtība ne tikai mākslas nodarbībās un lai mācīšanās kļūtu par nebeidzamu piedzīvojumu, kam skola ir tikai iesākums un stimuls. Ir cilvēki, kuri savu dzīvi nevar iedomāties bez pārmaiņām, un ir cilvēki, kuriem patīk stabilitāte un pārmaiņas nozīmē diskomfortu. Taču mūsu gadsimtā visstabilākā ir tikai mainība, un tieši tāpēc mums ir svarīgi ikvienam bērnam iemācīt dzīvot mainīgā pasaulē. Lai tur vai kā, mums pārmaiņas izglītībā jāpiedzīvo visiem kopā – tieši tik dažādiem, cik mēs esam. Ir svarīgi, lai katrā skolēnā veidotos pārliecība, ka viņš iet uz skolu mācīties – mācīties pēc būtības, nevis atzīmju, vecāku vai skolotāju dēļ. Lai viņš nejūtas niecīgs savas nezināšanas priekšā, bet ierauga un apzinās, ko var iemācīties. Svarīgi ir uzturēt skolēnos vēlēšanos mācīties, jo interese un griba ir nozīmīgs panākumu priekšnoteikums.

 

31.janvārī ar lekciju “Kā mēs sargājam Latviju?” viesojās pārstāve no Aizsardzības ministrijas. Lekciju klausījās 10.-12.klašu skolēni.

Aizsardzības ministrija sadarbībā ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem jau vairākus gadus organizē lekcijas Latvijas vidusskolās. Lekciju mērķis ir veicināt skolēnu izpratni par aizsardzības nozari un tās aktualitātēm, Latvijas dalību NATO, kolektīvo aizsardzību un citiem aizsardzības nozares jautājumiem, veidojot dialogu ar skolēniem par viņus interesējošiem jautājumiem.

Lekcijā “Kā mēs sargājam Latviju?” skolēniem bija iespēja uzzināt par Latvijas aizsardzības spējām, nozares aktualitātēm, sabiedrības atbildību, kritisko domāšanu, karjeras iespējām, sabiedroto spēku klātbūtni Latvijā, kā arī jauniešu iespējām iesaistīties Jaunsardzē, Zemessardzē un dienestā Nacionālajos bruņotajos spēkos.

No 28.janvāra līdz 1.februārim skolā notiek dabaszinātņu un eksakto mācību priekšmetu nedēļa. 

Ķīmijā tiks noskaidroti erudītākie jaunieši no 9.-12.klasei ar interesantu jautājumu palīdzību( ķīmija un mīklas, ķīmija un cipari, ķīmija un jēdzieni, ķīmija un veselība, ķīmija un daba, ķīmija un vēsture).

Sociālajās zinībās 9.klasei notiks konkurss- viktorīna "Es-pasaulē, pasaule man apkārt."Skolēniem 4 komandās tiks uzdoti dažādi jautājumi par likumu pasauli, dzīvības vērtību, ekonomikas un politikas jautājumiem.

5.-9.klašu skolēniem notiks prāta spēļu konkurss.

23.janvārī plkst. 17.00 skolā notika barikāžu atceres 28.gadadienai veltītā nakts orientēšanās "Barikādes ir dzīvas, kamēr tās atceras!" 1.-4.klašu skolēni kopā ar saviem vecākiem devās meklēt noteiktus punktus Lubānas pilsētas teritorijā. Liels paldies visiem vecākiem, kas atrada laiku būt kopā ar saviem bērniem. 5.-12.klašu skolēni pārstāvēja savas klases gan komandā, gan individuāli.  Iegūtie rezultāti individuāli jauniešu konkurencē:

1.vieta Matīss Matigars Ezeriņš 12.klase

2.vieta Āris Feldmanis 11.klase

3.vieta Kaspars Krauklis 11.klase

Jaunietes:

1.vieta Elīna Reire 12.klase

2.vieta Viktorija Bērziņa 5.klase

3.vieta Evelīna Galeja 5.klase

Klašu kopvērtējums:

1.vieta 5.klase

2.vieta 11.klase

3.vieta 8.klase un 9.klase

16.janvārī Lubānas vidusskolā notika spēka un izturības sacensības. Šajā pasākumu ciklā piedalījās 21 komanda. Priecājamies, ka kļūstam atpazīstami, jo šoreiz sacensībās piedalījās komandas no Praulienas pamatskolas, Madonas valsts ģimnāzijas, Meirānu Oskara Kalpaka pamatskolas, Degumnieku pamatskolas, Barkavas pamatskolas, Murmastienes pamatskolas, Dzelzavas pamatskolas, Kalsnavas pamatskolas, Vestienas pamatskolas. 5.-6.klašu grupā piedalījās 9 komandas, 7.-9.klašu grupā piedalījās 10 komandas, bet 10.-12.klašu grupā piedalījās 2 komandas.  Sacensībās bija jāslēpo, jāšauj mērķī un jāpārbauda sava erudīcija dažādos jautājumos. Lepojamies ar saviem skolēniem, jo katra grupa ieguva kādu kausu.

1. vieta 5.-6.klašu komandai

2.vieta 10.-12.klašu komandai

3.vieta 7.-9.klašu komandai

4.vieta jaunsargu komanda no Lubānas vidusskolas

Vēlam veiksmi un izdošanos arī citos posmos! Paldies skolēniem par izturību! Paldies skolotājiem par ieguldīto darbu pasākuma sagatavošanā!

 

18.janvārī plkst.14.00 projekta “Skolas soma” ietvaros mūsu skolas skolēniem būs iespēja apmeklēt Vīru kopas “VILKI” piedāvāto koncertlekciju. Programmas pamatmērķis ir veicināt Latvijas skolās patriotismu un nacionālās identitātes sajūtu. Latviešu karavīru dziesmas ar attiecīgā laika mūzikas instrumentiem (kokles, ģīgas, dūkas, bungas, stabules, harmonikas, ģitāra, cītara, mandolīna, akordeons) mīsies ar vēsturiskiem stāstījumiem par karavīra apģērbu, ieročiem, mūzikas instrumentiem, kaujas taktiku, kultūras un atpūtas dzīvi. Papildus stāstījumiem un dziesmām uz ekrāna ar videoprojektoru tiks demonstrēti gan arheoloģiskā materiāla atdarinājumu tuvplāni, gan 20.gs. latviešu karavīra gaitas fotoattēlos. Vīru kopas “VILKI” dalībnieki koncertlekciju laikā ir tērpušies arheoloģiskajos tērpos.

Skaititajs

Today 13

Yesterday 7

Week 20

Month 90

All 7671

Currently are 47 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions