Katru gadu Lielā Talka izvirza noteiktu vadmotīvu, lai aicinātu sabiedrību pievērst uzmanību tam, cik ļoti ir saistīta mūsu ikdienas rīcība ar vidi un tās veselību. 2011.gada vadmotīvs bija – “Nāc talkā Latvijai!”. 2012.gadā – “Skaties dziļāk – nemēslo!”. 2013.gadā – “Tīra Latvija sākas tavā galvā”. 2014.gadā – “Tīra Baltijas jūra sākas tavā vannas istabā”. 2015.gadā – “Pastāvēs, kas pārvērtīsies!”. 2016. un 2017.gadā – “Latvijai BŪT zaļai!”. 2018.gadā – “Mainām Latviju! Maināmies paši!”2019.gadā “Tīri tā- dzīvosim zaļi.” Šā gada talkas galvenais mērķis – ielikt pamatu mūsu nākotnes redzējumam par Latviju un videi draudzīgu nāciju. 26.aprīlī Lubānas vidusskolas 3.-12.klašu skolēni devās talkot uz Mācītājmuižu, Broņislavas Martuževas dzejas klēti, Vecajiem kapiem, Krasta ielas apkārtni, lasīja atkritumus līdz Liedes tiltam. Būsim "zaļi" un vienmēr sakopsim aiz sevis!

 

 

 

Auksti vēji norimuši,

Mākonīši izgaisuši.

Veras plaša debestiņa,

Atnāk gaiša Lieldieniņa!

PRIECĪGAS UN SAULAINAS LIELDIENAS!

Lubānas vidusskolas kolektīvs

 

 

Tuvojoties Lieldienām, kas nes sev līdzi arī pavasarīgas noskaņas ne tikai dabā, bet arī cilvēku sirdīs un mājās, aicinām rotāties un iegādāties sev noderīgas lietas svētku tirdziņā.

Nākat lieli, nākat mazi, Lielo dienu lūkoties!

Lai pavasara smaržu un garšu ienestu arī savās mājās, Lieldienu tirdziņā, kas notiks Lubānas vidusskolā 18.aprīlī plkst. 13.30, aicinām visus tirgot un pirkt gribētājus!

  • Vecāku diena!
  • Cien. vecāki!

    17.aprīlī piedāvājam no plkst.15.30 līdz 17.30 tikties ar mācību priekšmetu skolotājiem.

    Būsiet  gaidīti skolā! Izmantojiet doto iespēju, lai parunātu ar mācību priekšmetu skolotājiem! 

    Skolas administrācija.

  •  

11. aprīlī Lubānas vidusskolā viesojās pašpārvaldes dalībnieki no Cesvaines vidusskolas, A.Eglīša Ļaudonas vidusskolas un Madonas pilsētas vidusskolas. Pasākuma ietvaros norisinājās sarunas pie tējas tases. Pašpārvaldes dalībnieki viesojās Lubānas tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrā un apskatīja Valda Kļaviņa fotoizstādi. Skolēni tika iepazīstināti ar Lubānas novada ievērojamākajām personībām- Alfrēdu Grāveru, Hugo Celmiņu, Oskaru Kalpaku, Jāni Zāberu, Jāni Gavaru, Rūdolfu Pinni, Broņislavu Martuževu. Tika iepazīstināti ar grāmatu "100 stāsti par Lubānu." Jaunieši iepazinās ar Lubānas novada amatnieku centru un izspēlēja radošās spēles. Spēlējot spēles iepazina viens otru, piedalījās sarunā "Kā jaunietim atrast savu vietu un nepazust mūsdienu pasaulē" ar grupas "BLUE JEAN SERENADE" dalībniekiem. Pašpārvalžu pārstāvji noklausījās grupas koncertu, kam pievienojās arī Lubānas vidusskolas 8.-12.klašu skolēni. Paldies direktora vietniecei ārpusklases darba jomā Dacei Kočānei un Lubānas vidusskolas pašpārvaldes aktīvajiem jauniešiem!

11. aprīlī uz Madonas starpnovadu zinātniski pētniecisko darbu lasījumiem devās 8. klases skolēni Kēta Juta Kunce, Elizabete Kalniņa un Artūrs Pelšs. Pētniecisko darbu lasījumos kopā piedalījās 15 skolēni no Madonas pilsētas vidusskolas, Lubānas vidusskolas, Praulienas pamatskolas. Skolēni veiksmīgi aizstāvēja savus pētnieciskos darbus. Kopvērtējumā 1.vietu ieguva Kēta Juta Kunce ar darbu " Mājas suņa (Canis Familiaris) izcelsme, paradumi un šķirņu Kavaliere Karaļa Čārlza Spaniela un Sanbernāra raksturīgākās iezīmes."

 2.vietu ieguva Elizabete Kalniņa ar darbu  "Lubānas pilsētas alejas un tajās sastopamo augu daudzveidība" .  Paldies par ieguldīto darbu skolotājai Marutai Losevai un Mudītei Ločmelei.

Apakškategorijas

Skaititajs

Today 0

Yesterday 10

Week 45

Month 411

All 10434

Currently are 6 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions