Videonovērošana Lubānas vidusskolā

 

Pārzinis un tā kontaktinformācija

 

Personas datu apstrādes pārzinis ir Lubānas vidusskola (Lubānas novada pašvaldība), reģ.nr.90001643622, juridiskā adrese Krasta iela 6, Lubāna, Lubānas novads, LV-4830, tālrunis 64860862, elektroniskā pasta adrese: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

 

Personas datu apstrādes nolūks

 

 Noziedzīgu nodarījumu novēršanai un atklāšanai, īpašuma aizsardzībai, personu vitāli svarīgu interešu, tajā skaitā dzīvības un veselības aizsardzībai.

Informācijas sniegšanai tiesībsargājošajām instancēm ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā. 

 

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

 

Dati tiek apstrādāti saskaņā ar pārziņa leģitīmo interešu ievērošanu, datu subjekta vai citu fizisko personu vitālo interešu aizsardzību (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta d) un f) apakšpunkts).

 

Personas datu saņēmēju kategorijas

 

Lubānas vidusskolas direktore, pilnvarotās personas (videonovērošanas ieraksta izsniegšana). Tiesībsargājošās iestādes, pašvaldība un tās iestādes, valsts kontrolējošās iestādes. Videonovērošanas ieraksti bez tiesiskā pamata netiek nodoti trešajai personai.

Datu subjektam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi. Datu subjekts var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu: rakstveida formā klātienē Skolas juridiskajā adresē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu; elektroniskā pasta veidā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu.

 

Personas datu glabāšanas termiņš

 

Personas dati tiks glabāti 14 dienas kopš attiecīgā videokamerā fiksētā attēla/ ieraksta uzsākšanas brīža.

Izņēmuma gadījumos, lai pārzinis realizētu savas leģitīmās intereses, dati var tikt uzglabāti ilgāku laiku.

 

Atbildīgā persona par videonovērošanas tehnisku atbalstu

 

Skolas nekustamā īpašuma apsaimniekotājs Andris Stoļers.

Lubānas apvienības pārvaldes vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu valodā „cookies”), papildus informāciju skat. šeit.