1.rindā no kreisās - Dace Pauliņa, Māra Bērziņa, Iveta Peilāne, Anita Petrovska, Dace Kočāne

2.rindā no kreisās - Vita Paeglīte, Astrīda Līcīte, Maruta Loseva, Gunta Cīrule, Jānis Solzemnieks, Santa Solovjeva, Karina Evalda, Sanita Barane

3.rindā no kreisās - Eva Mitjakova, Astra Šķēle, Ilva Markova, Anita Stāmere, Ilona Kalniņa, Mudīte Ločmele, Inese Sondare, Vita Landrāte

Aiz kadra - Aksana Birziņa, Teresija Pelša, Anita Tropa, Anita Slucka, Lienīte Ozolniece, Laila Ozoliņa, Jānis Lejiņš, Māris Valainis, Uģis Meiers