Jau otro mācību gadu mūsu skola piedalās projektā numurs 8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanai". Projekta mērķis ir samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu. mūsu skolā projektā iesaistīti 16 skolēni. Viņi saņem priekšmetu skolotāju un klases audzinātāju konsultācijas.