PROJEKTU REZULTĀTI

NORDPLUS jauniešu mobilitāšu projekta “From folktales to friendship” (tulk. no pasakas līdz draudzībai) NPJR -2022/10067 aktivitātes, kā arī iestudētās tautas pasakas apkopotas e-grāmatā: ŠEIT 

 

NORDPLUS jauniešu mobilitāšu projekta “5c's-classroom  changes change climate changes” (tulk. izmaiņas klasē maina klimatu.) NPJR-2022/10065 aktivitātes apkopojuši Repinas skolas (Igaunija) projekta dalībnieki, skolēnu izveidotajā e- grāmatā: ŠEIT

2022./2023. mācību gadā Lubānas vidusskola realizē 3 NORDPLUS Jauniešu mobilitāšu projektus:

1. NORDPLUS Jauniešu mobilitāšu projektā "From Folktales to Friendship" (No pasakas līdz draudzībai) NPJR - 2022/10067 vēlamies paplašināt skolēnu un skolotāju zināšanas un dalīties pieredzē par 21.gs.prasmēm un kultūras aspektiem Baltijas un Skandināvijas valstīs. plānotas trīs mobilitātes partnerskolās islandē, Lietuvā un latvijā  viena gada laikā, sākot no 01.09.2022. projektā piedalās; Lubānas vidusskola/ Latvijas koordinatorskola, Thingeyri ģimnāzija/ Islande - partnerskola, Alytausr. Krokialaukio Tomo Noraus- Naruševičiaus ģimnāzija/ Lietuva - partnerskola. Projekta mērķauditorija Lubānas vidusskolā - 6.klase (audzinātāja Iveta Cakule)

2. NORDPLUS Jauniešu mobilitāšu projektā "How can we use Nature as part of our curriculum?" (Kā mēs varam izmantot dabu, lai apgūtu mācību standartu?) NPJR- 2022/10215 sadarbojas  Midsund skule, Norvēģija - koordinatorskola, Lubānas vidusskola, Latvija un Skulin a Argjahamri, Fēru salas. Visas trīs skolas ir salīdzinoši nelielas un atrodas lauku apvidos. plānots sagatavot, aprobēt, apkopot mācību materiālus un aktivitātes par dabu un brīvā dabā. Projektā tiek akcentētas gan dzīvei nepieciešamās prasmes, gan veselīga dzīvesveida nozīmība, gan sportiskās aktivitātes. Projekta mērķauditorija Lubānas vidusskolā - 8.klase (audzinātāja Ilze Stiprā)

3. NORDPLUS Jauniešu mobilitāšu projekts - sadarbības tīkls "5Cs" - Clasroom changes change climate changes" (Izmaiņas klasē maina klimatu) NPJR-2022/10065. Projektā piedalās Šiauliai region Kuršenai Stasys Anglickis progymnasium, Lietuva - koordinarskola, Co - Educational Gymnasium Repina, Igaunija - partnerskola, Lubānas vidusskola, Latvija - partnerskola. Projektā vēlamies paplašināt skolēnu zināšanas un pieredzi par vides izglītību un atkritumu pārstrādes un šķirošanas nozīmi. Skolēnu sadarbība ir labs veids veicināt vienlīdzīgas iespējas - īpaši skoklēniem un skolotājiem attīstīt komunikāciju, IT, valodu apguvi un STEM prasmes reālajā dzīvē. Plānotas trīs vizītes partnerskolās Lietuvā, Latvijā, Igaunijā viena gada un četru mēnešu laikā, sākot no 21.08.2022. Projekta mērķauditorija Lubānas vidusskolā - 7.klase (audzinātāja Sanita Barane)

Lubānas apvienības pārvaldes vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu valodā „cookies”), papildus informāciju skat. šeit.