Laikā no 11.decembra līdz 17.decembrim mūsu skolas Erasmus+ projekta komanda – projekta koordinatore Laila Ozoliņa, 10.klases audzinātāja Anita Tropa, 10.klases skolnieces Amanda Gerševica, Sabīne Stiprā, Elīna Reire un direktore Iveta Peilāne - viesojās Spānijā, kur Torrejon de Ardosa pilsētā Jaby koledžā notika pirmā projekta tikšanās. Koordinatoru valsts projektā ir Itālija, kā partnervalstis darbojas Vācija, Portugāle, Turcija, Grieķija un Latvija.

Erasmus+ programmas stratēģisko partnerību mērķis ir atbalstīt inovatīvas prakses attīstību, nodošanu un/vai īstenošanu, kā arī kopīgu iniciatīvu īstenošanu, lai atbalstītu sadarbību, mācīšanos no līdzbiedriem un pieredzes apmaiņu Eiropas līmenī. Labās prakses apmaiņa var notikt starp skolām no dažādām programmas valstīm. Daudzos gadījumos sadarbības pasākumi tiek apvienoti ar klases apmaiņām, kā tas ir arī mūsu skolā.

Piecu dienu darba programma gan skolēniem, gan skolotājiem bija ļoti piesātināta ar nodarbībām. Skolēni visas dienas strādāja jauktās grupās. Pirmā grupa izvērtēja visu septiņu valstu skolēnu mājas darbu – eseju par filmu “Stīvs Džobs”, otrā grupa iepazinās un vērtēju otru mājas darbu – uzņemto filmiņu par kino skatīšanās tradīcijām katrā valstī, trešā grupa apkopoja skolēnu intervijas ar vecākiem, vecvecākiem, klasesbiedriem par kino skatīšanos, savukārt ceturtā grupa – eksperti – sekoja līdzi visam darba procesam, dokumentēja un izdarīja secinājumus par paveikto. Darbošanās grupās ļāva skolēniem labāk iepazīt vienam otru, attīstīja valodas prasmes un savstarpējo komunikāciju. Savstarpējās sarunās skolēni daudz uzzināja par dalībvalstīm, par mācību procesu konkrētajās skolās.

Jaby koledža dibināta 1967.gadā. Skolā mācās 240 skolēni. Skola sniedz personalizētu izglītību, īpašu uzmanību pievēršot pusaudžu īpatnībām un vērtību veidošanai. Pamatskolas posmā liela uzmanība tiek pievērsta arī bilingvālajai apmācībai.

Visā skolā ir ieviesta I PAD apmācība. Grāmatas mācību procesā praktiski netiek izmantotas. Katram skolēnam un skolotājam ir sava planšete. Lasa, raksta un arī citas darbības veic ar planšetēm. Skolotājiem ir liela brīvība veidojot mācību materiālus, kurus ievieto planšetēs.

Vizītes laikā tikām iepazīstināti arī ar asistentu programmu (Asistent students for the coexistence). Programma skolā darbojas jau 11 gadus. Spānijā šī programma darbojas daudzās skolās. Tās mērķis – palīdzēt uzlabot skolas vidi, mazināt mobingu skolā, uzlabot skolotāja un bērnu komunikāciju.

Skolā daudz domā par darbu ar problēmbērniem. 1 stundu nedēļā, sākot no 5.klases, notiek nodarbības, kurās iesaistās visi skolotāji. Ar nodarbību palīdzību integrē skolēnus ar problēmām pārējo vidū. Tiek analizētas dažādas situācijas, izspēlētas pāru spēles utt. Šiem skolēniem ir izveidota domubiedru grupa un mobilā aplikācija – MOXTRA, kurā viņi droši stāsta par savām problēmām, citi var izteikt komentārus, ieteikumus problēmas novēršanai.

 

Ļoti interesanta bija nodarbība Flipped Classroom. Būtība -skolēnam jāsaprot pamatlietas, bet mājās jāstrādā pašam. Skolotājs ir radījis stundu, atradis video par konkrēto tēmu. To visu ievietojis interneta vietnē, lai skolēni varētu arī mājās atgriezties pie klasē veiktā darba. Lai varētu ''virzīties “ uz priekšu skolēnam ir jāizpilda noteikti uzdevumi, kurus iesniedz skolotājam, kurš novērtē veikto uzdevumu.

Sabīne Stiprā

Lubānas apvienības pārvaldes vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu valodā „cookies”), papildus informāciju skat. šeit.