Starptautiskais projekts Lubānas vidusskolā

 

Lubānas vidusskolai kā partnerim ir apstiprināta dalība Eiropas Savienības Erasmus+ Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) stratēģisko skolu sadarbības partnerības projektā Nr. 2016-1-IT02-KA219-024483_6 “EDU Care Full” (Izglītība – rūpes par visiem).

Projekts tiek īstenots 24 mēnešu laikā - no 2016. gada septembra līdz 2018. gada augustam.

Saskaņā ar Eiropas Komisijas centralizētā budžeta piešķiršanas rezultātiem Lubānas vidusskolai apstiprinātais finansējums ir 21 305,00 EUR apmērā.

Projekta mērķi:

 • Uzlabot skolēnu pašiniciatīvu un spēju darboties.

 • Uzlabot svešvalodu zināšanas un IT kompetences.

 • Uzlabot angļu valodas kā galvenās Eiropas sarunvalodas izmantošanu.

 • Palielināt skolēnu aktīvu darbību sociālajā dzīvē.

 • Paaugstināt skolēnu motivāciju mācīties un piedalīties skolas dzīvē, kā arī ārpusstundu aktivitātēs.

 • Iepazīstināt projektā iesaistītos skolēnus ar savstarpējās mācīšanās metodi tā, lai tie, kam ir jau iegūtas prasmes, varētu dalīties ar tām ar saviem klasesbiedriem, sekmējot viņu izaugsmi mācību darbā un paaugstināt intelektu.

Projekta rezultātā sagaidāmie rezultāti:

 • skolēni:

 • Uzlabotas komunikācijas prasmes dzimtajā un svešvalodā.

 • Paaugstinātas digitālās prasmes.

 • Paaugstināta spēja strādāt grupās gan ar saviem skolasbiedriem, gan ar skolēniem no citām valstīm.

 • Attīstīta prasme mācīties un celta skolēnu pašapziņa.

 • Attīstīts radošums, intelekts, uzņēmība, sociālās spējas, vēlme izzināt citas kultūras un cieņa pret tām.

 • Iegūta pozitīva attieksme un tolerance pret personām ar īpašām vajadzībām.

 • Paplašināts skolēnu redzesloks.

 • skolotāji:

 • Mācīšanās uzlabošanās, izmantojot jaunos rīkus un tehnikas, paaugstināsies stundu kvalitāte, izmantojot IT klasē.

 • Paaugstināsies projektu vadīšanas prasmes.

 • Palielināsies pedagoģiskās prasmes un izpratne par darbu ar skolēniem, kuriem ir speciālas vajadzības, vai kuri skolā ir riska grupā (uzvedība, attieksme pret skolu un mācībām).

 • Pieaugs motivācija un gandarījums ikdienas darbā

 • Tiks attīstīta sapratne un tolerance darbā ar bērniem, kuriem ir īpašas vajadzības.

 • Tiks uzlabotas komunikācijas prasmes svešvalodās

 • skola un vietējā sabiedrība:

 • Ciešākas attiecības starp skolu un vecākiem.

 • Vecāku padomes aktīvs atbalsts skolēniem ar problēmām mācībās.

 • Vietējās sabiedrības ieinteresētība projekta aktivitātēs un rezultātos.

 • Skolas un projekta aktivitāšu atspoguļošana vietējos medijos.

 • Palielināsies kopības izjūta ar visu Eiropas sabiedrību, spēja darboties starptautiskā/Eiropas līmenī, uzlabosies vadīšanas prasmes un kultūru izpratne un darbošanās kopā ar partneriem no citām valstīm.

Projekta 7 partneri:

 • ISISS Don Milani Tradate – Itālija – projekta koordinators,

 • Escola Secundaria Augusto Cabrita – Portugāle,

 • Sagmalcilar Anadolu Lisesi – Turcija,

 • Lubānas vidusskola – Latvija,

 • Mariengymnasium Bocholt – Vācija,

 • Colegio JABY – Spānija,

 • 3 Geniko Likio Evosmou – Grieķija.

Projekta laikā skolēniem būs jāgatavo dažādas prezentācijas dabaszinībās, angļu valodā, informātikā, ekonomikā, sportā; dažas stundas nedēļā spējīgākie skolēni veltīs laiku saviem skolasbiedriem, kuriem kādā priekšmetā neveicas mācīšanās, un centīsies palīdzēt apgūt kādu mācību vielu, jo vienaudžu teiktais bieži vien ir labāk, vieglāk un saprotamāk uztverams. Skolotājiem notiks dažādi semināri, lai galarezultātā varētu veiksmīgi veidot mācību metodiskos materiālus, kurus veiksmīgi varēs izmantot partnerskolās.

 

Laila Ozoliņa

Lubānas vidusskolas projekta Erasmus+ koordinatore

 

 

 

Lubānas apvienības pārvaldes vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu valodā „cookies”), papildus informāciju skat. šeit.