Skolēnu sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs 2018./2019.m.g.                                            

Skolēnu sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs 2020./2021.m.g.      

Skolēnu sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs 2021./2022.m.g.

Skolēnu sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs 2022./2023.m.g.