6.februārī Lubānas vidusskolas skolotāji devās uz METODISKO DIENU "IEDVESMOT IZAUGSMEI" Rugāju novada vidusskolā. Skolotājiem tika piedāvātas iespējas apmeklēt mācību stundas latviešu valodā, matemātikā, vizuālajā mākslā, fizikā, sociālajās zinībās, ķīmijā, krievu valodā, sportā, Latvijas un pasaules vēsturē, instrumentu pulciņu nodarbību. Rugāju vidusskolas skolotāji piedāvāja arī 3 meistarklases, "Nemateriālā kultūras mantojuma popularizēšanas iespējas mūzikas stundās un interešu izglītības nodarbībās" un  "Digitālie rīki klasvadībā, mācību platformas ClassDojo izmantošana", kā arī "Pedagoga loma kompetencēs balstītas pieejas nodrošināšanā audzināšanas darbā."

Dienas noslēgumā runāja Gulbenes 2. vidusskolas direktore un projekta "Kompetenču pieeja mācību saturā" eksperte Edīte Kanaviņa. Skolotāja uzsvēra, ka vissvarīgākās ir pārmaiņas, ko mēs visi piedzīvojam, ir attieksmes maiņa katrā no mums- pret skolu kā vietu, kur jēgpilni mācīties, kam esam piederīgi un ko veidojam kopā- kā skolotāji, kā vecāki, kā bērni; pret skolotāju kā atbildīgu un radošu sava amata meistaru, kam uzticamies, pret skolēnu ar dabisku zinātkāri.  Lai pienākuma un disciplinēšanas vietā klasē ienāk atbildība, interese un aizrautība, lai radošums ir vērtība ne tikai mākslas nodarbībās un lai mācīšanās kļūtu par nebeidzamu piedzīvojumu, kam skola ir tikai iesākums un stimuls. Ir cilvēki, kuri savu dzīvi nevar iedomāties bez pārmaiņām, un ir cilvēki, kuriem patīk stabilitāte un pārmaiņas nozīmē diskomfortu. Taču mūsu gadsimtā visstabilākā ir tikai mainība, un tieši tāpēc mums ir svarīgi ikvienam bērnam iemācīt dzīvot mainīgā pasaulē. Lai tur vai kā, mums pārmaiņas izglītībā jāpiedzīvo visiem kopā – tieši tik dažādiem, cik mēs esam. Ir svarīgi, lai katrā skolēnā veidotos pārliecība, ka viņš iet uz skolu mācīties – mācīties pēc būtības, nevis atzīmju, vecāku vai skolotāju dēļ. Lai viņš nejūtas niecīgs savas nezināšanas priekšā, bet ierauga un apzinās, ko var iemācīties. Svarīgi ir uzturēt skolēnos vēlēšanos mācīties, jo interese un griba ir nozīmīgs panākumu priekšnoteikums.

Skaititajs

Today 0

Yesterday 1

Week 32

Month 20

All 13763

Currently are 3 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions